POZNAJ PROBLEM, ZNAJDŹ ROZWIĄZANIA

Wypalenie zawodowe

Przeczytaj o definicji wypalenia zawodowego, czym się objawia, poznaj opinie ekspertów oraz rozwiązania. Wypalenie zawodowe może dotknąć każdego, dlatego lepiej zapobiegać niż leczyć.

NOWOŚĆ W APLIKACJI MINDY

Kurs o wypaleniu zawodowym

Autorką nagrań jest Katarzyna Kaźmierczak - psycholog, job coach, trener. Wspiera wyjście z wypalenia zawodowego i wzmacnia poczucie wartości u kobiet - promuję postawę #JestemDlaSiebieWażna.
Rozpocznij kurs w aplikacji Mindy
DEFINICJA

Czym jest wypalenie zawodowe?

Wypalenie zawodowe to specyficzny typ silnego stresu związanego z pracą, którego skutkiem jest emocjonalne i fizyczne wyczerpanie. Towarzyszą mu zaburzenia poczucia własnej tożsamości, realizacji celów oraz wrażenie tkwienia nieustannie w jednym miejscu.
Przyczyną wypalenia zawodowego mogą być między innymi choroby psychiczne, ale także:

🟠  przeciążenie pracą: brak czasu na odpoczynek, regenerację, rozwój osobisty,
🟠  problemy z emocjami: trzymanie trudnych uczuć wewnątrz, brak umiejętności ich analizowania,
🟠  poczucie braku kontroli: niski poziom autonomii w wykonywanych zadaniach, poczucie osaczenia ze względu na brak oddzielenia życia prywatnego od zawodowego,
🟠  niestabilne lub słabo rozwinięte relacje w zespole: brak zaufania do współpracowników, brak zaufania ze strony przełożonych, poczucie, że można liczyć tylko na siebie,
🟠  kultura organizacji budowana bez porozumienia z pracownikami, brak rozmowy o potrzebach.

“Coraz częściej pracownicy oczekują, że ich pracodawca zadba nie tylko o ich tradycyjnie pojmowane zdrowie, lecz także o ich ogólny dobrostan, na który składają się między innymi zdrowie psychiczne, aktywność fizyczna czy dieta. Na taki trend wpływa także ogólnie rosnąca świadomości społeczeństwa dotycząca zdrowego trybu życia” - Dr n. med. Piotr Soszyński, Dyrektor ds. strategicznego doradztwa medycznego, Medicover sp. z o.o.

ROZWIĄZANIA

Jak zapobiegać? Jak wspierać pracowników?

Wiele czynników ma wpływ na negatywnie odczuwane emocje pracowników, które w efekcie mogą prowadzić nawet do wypalenia zawodowego. Wśród elementów, o które można zadbać by zapobiec tej chorobie są między innymi:

🟠  rezyliencja, czyli umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków, adaptacja, uodpornianie się, plastyczność umysłu; 

🟠  redukcja dystresu (negatywnie odczuwanego stresu) - w organizacji należy realizować ją poprzez usprawnianie procesów, rozwijanie kompetencji kadry menedżerskiej, realistyczny system oceny - zapewnia Mateusz Banaszkiewicz, Psycholog zdrowia z Uniwersytetu SWPS;

🟠  kultura organizacji - jak zauważa Greg Albrecht, doradca zarządów i anioł biznesu, założyciel Albrecht&Partners i NxtGen Angels, wellbeing nie powinien być tylko drobnymi inicjatywami i projektami, to przede wszystkim sposób zarządzania pracą i relacje w firmie;

🟠  wzmacnianie kondycji mentalnej poprzez trening umysłu, medytację - rozwój technologiczny i dynamika tempa naszego życia mają wpływ na coraz niższy poziom koncentracji, presja na rynku pracy powoduje wzrost stresu. Pracownicy jasno wyrażają potrzebę zwiększenia nacisku na program opieki zdrowotnej w sferze mentalnej oferowany przez firmy - umysł to też narzędzie pracy, w które powinno się inwestować!

🟠  zaufanie w zespole - jak zauważa Ela Bonda, Head of Property & Workplace, Diversity & Inclusion Lead NatWest Poland, zaufanie w firmie to dziś najważniejsza waluta, dzięki której naprawdę można poznać współpracowników, stworzyć odpowiednie warunki do pracy i realizacji celów biznesowych;

Zobacz debatę z premiery raportu